Studerende


Dag- og Døgncenter Lemvig modtager studerende fra bl.a. Pædagogseminariet og Social og sundhedsskolen. De studerende på Dag- og Døgncenter Lemvig, bliver tilbudt undervisning i bl.a. Gentle Teaching, KRAP, Systematisk, forflytninger, Tegn til tale, pædagogisk arbejdsmetode, Vold- og konflikthåndtering, medicinhåndtering samt Nexus.
 
Vi forventer, at den studerende i samarbejde med vejlederen, er ansvarlig for sin egen praktikperiode. Den studerende har selv indflydelse på, hvor meget fagligt udbytte vedkommende opnår i praktikken. Der er afsat 1,5 times vejledning pr. uge.
 
 
 
 
 

Praktikbeskrivelse

Uddannelsesplan

Kalender
21.11.19
Dagsværket holder julefest
Dagsværket holder julefest for borgerne på Dagsværket.

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.