Studerende


Dag- og Døgncenter Lemvig modtager studerende fra bl.a. Pædagogseminariet og Social og sundhedsskolen. De studerende på Dag- og Døgncenter Lemvig, bliver tilbudt undervisning i bl.a. Gentle Teaching, KRAP, Systematisk, forflytninger, Tegn til tale, pædagogisk arbejdsmetode, Vold- og konflikthåndtering, medicinhåndtering samt Nexus.
 
Vi forventer, at den studerende i samarbejde med vejlederen, er ansvarlig for sin egen praktikperiode. Den studerende har selv indflydelse på, hvor meget fagligt udbytte vedkommende opnår i praktikken. Der er afsat 1,5 times vejledning pr. uge.
 
 
 
 
 

Praktikbeskrivelse

Uddannelsesplan

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.