Strukturgruppen


Strukturgruppen

Strukturgruppen består af i alt 5 borgere. Borgerne har meget forskellige funktionsniveau både i f.h.t. kommunikation, mobilitet og udviklingstrin. Borgerne har alle et stort støttebehov, hvorfor alle borgere i gruppen har en ekstrabevilling.  
 
I gruppen ligger vi vægt på livskvalitet ud fra hver enkelt borgers behov. Vi arbejder med verbal og nonverbal kommunikation, socialt samvær, struktur, forudsigelighed og fysisk aktivitet. Borgerne i gruppen har brug for megen struktur, genkendelighed og for at personalet hele tiden støtter dem i forhold til samvær med andre. Da borgerne, i perioder, udviser udfordrende adfærd. På denne baggrund har gruppen to grupperum og to busser til rådighed. Herudover har gruppen mulighed for at bruge vores hyggelige kolonihavehus.   

Daglig struktur

Strukturen i gruppen er bygget op omkring et dagsprogram udarbejdet på hver enkelt borger, ud fra dennes pædagogiske indsatsplan.  Dagsprogrammet er med til, at vi kommer omkring den enkelte borger hver dag. Dette er med til at sikre de individuelle behov for struktur og genkendelighed, som vores borgere har brug for.  
 
I vores dagligdag anvender vi desuden Tegn-Til-Tale, billedkommunikation og pictogrammer.

Aktiviteter

Vi tilrettelægger så vidt muligt aktiviteterne ud fra individuelle behov og de består blandt andet af sang og musik, gå- og busture, I Pad, film, sanseoplevelser og diverse udeaktiviteter.
 
Vores hovedaktivitet er to daglige gåture i skoven eller ved stranden. Her kan brugerne finde ro og slappe af uden for mange stimuli.  
 
Når vejret tillader det, tager vi på "madpakketur" hvor vi finder et dejligt sted i naturen og nyder vores mad.
 
Vi arbejder endvidere med én-til-én-kontaktform med udgangspunkt i principperne for Gentle Teaching, KRAP og SPA. 

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.