Sansegruppen


Sansegruppen

Sansegruppen består af i alt 12 borgere, hvoraf de 3 er halvdags. Der er i alt 5 kørestolsbrugere i gruppen. Borgerne har meget forskellige funktionsniveau både i f.h.t. kommunikation, mobilitet og udviklingstrin.
 
I gruppen ligger vi vægt på sansestimulering, velvære og livskvalitet. Den enkelte borgers hverdag, planlægges ud fra dennes behov for støtte til i b.la. socialt samvær, spisesituationer, plejesituationer og fysisk aktivitet, så borgeren oplever en forudsigelig og struktureret hverdag. I gruppen er der eksempler på følgende handicaps: Downs Syndrom, autisme, multihandicappede samt personer med generel udviklingshæmning.

Ugeplan

Strukturen i gruppen er bygget op omkring en ugeplan udarbejdet på hver enkelt borger, ud fra dennes pædagogiske handleplan, som bliver samlet i en fælles-ugeplan. Ugeplanen sikrer dermed at vi kommer omkring den enkelte borger i ugens løb.

Aktiviteter

Vi tilrettelægger så vidt muligt aktiviteterne ud fra individuelle behov og de består blandt andet af, svømning, højtlæsning, fodbad, massage, nærvær for den enkelte, sang og musik, gymnastik, gå- og cykelture, busture, computer, sanseoplevelser og diverse udeaktiviteter. Herudover bruges sanserummet ofte. Vi arbejder endvidere med Kontakt-Ø, som er én-til-én-kontaktform med udgangspunkt i principperne for Gentle Teaching.  
 
Vi deltager også i diverse eksterne arrangementer, såsom Kulturfestival, sansefestival og Dagsværkets årlige fællesudflugt samt andre relevante udflugtsmål.
 
Der anvendes desuden Tegn-Til-Tale, billedkommunikation, boardmaker og pictogrammer.

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.