Projekt Tante Andante


Projekt Tante Andante

Labyrinten og Dagsværket har gennem en længere periode haft et samarbejde med Tante Andante om musik til mennesker med funktionsnedsættelser. Projektet har været støttet af TRYG FONDEN.
Forløbet har indeholdt forskellige musiske aktiviteter med Tante Andante, både individuelle tilbud til borgeren og gruppebaseret. Aktiviteterne har foregået både på Dagsværket og Labyrinten.
 
Der er lavet en video om Tante Andantes samarbejde med Dag- og Døgncenter Lemvig. Den kan ses på www.tanteandante-lemvig.dk
 
 

Folder fra Tante Andante

Tilknyttet fil:    Musik for alle (631 Kb)

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.