Værdier i Lemvig Kommune


Vi arbejder efter værdierne i Lemvig Kommune

På Dag- og Døgncenter Lemvig arbejder vi ud fra Lemvig Kommunes værdier:

KVALITET:

  • Vi er hurtige, arbejdsomme og effektive.
  • Kvalitet præger vores arbejde.

FÆLLES ENGAGEMENT:

  • Vi skaber og udvikler sammen med borgerne og virksomhederne.
  • Tillid og åbenhed er i højsædet.
BEGEJSTRING:
  • Vi er stolte af Lemvig Kommune.
  • Vi trives. Vi viser det og fortæller det. Sammen er vi en god historie.
UDSYN:
  • Vi tør, og vi kan.
  • Vi ser mulighederne - og griber dem.

TROVÆRDIGHED:

  • Vi er professionelle, redelige og ansvarlige.
  • Vi gør, hvad vi siger, og siger, hvad vi gør.

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.