Aktivitetsgruppen


Aktivitetsgruppen:

Aktivitetsgruppen består af i alt 17 borgere, hvoraf de 4 er halvdags. Der er i alt 7 kørestolsbrugere og 3 rollatorbrugere i gruppen. Borgerne har meget forskellige funktionsniveau både i f.h.t. kommunikation, mobilitet og funktionsevne.  
 
I gruppen ligger vi vægt på livskvalitet ud fra hver enkelt borgers behov, kommunikation, socialt samvær, struktur, forudsigelighed og fysisk aktivitet. I gruppen er der eksempler på følgende handicaps: Downs Syndrom, Prader Willi, autisme, multihandicappede samt personer med generelle funktionsnedsættelser

Ugeplan:

Strukturen i gruppen er bygget op omkring en ugeplan udarbejdet på hver enkelt borger, ud fra dennes pædagogiske handleplan, som bliver samlet i en fælles-ugeplan. Ugeplanen sikrer dermed at vi kommer omkring den enkelte borger i ugens løb. Hver dag holdes formiddagssamling, hvor vi bl.a. gennemgår dagens program, hvilken dato det er, hvem er fraværende, vejret, historier som er vigtige at få fortalt resten af gruppen. Dette giver en forudsigelig og tryg hverdag, som styrker samhørigheden og fællesskabet i gruppen.
 
Der anvendes desuden Tegn-Til-Tale, boardmaker og pictogrammer.

Aktiviteter:

Vi tilrettelægger så vidt muligt aktiviteterne ud fra individuelle behov og de består blandt andet af sang og musik, gymnastik, gå- og cykelture, busture, kreative aktiviteter, Ipad, sanseoplevelser og diverse udeaktiviteter. Vi arbejder endvidere med Kontakt-Ø, som er én-til-én-kontaktform med udgangspunkt i principperne for Gentle Teaching. Herudover har gruppen to marsvin, som vi passer.  
 
Vi deltager også i diverse eksterne arrangementer, såsom bowlingstævner, Kulturfestival, Ældrefestival, Løvfaldsmarch samt andre relevante udflugtsmål. Gruppen deltager også i den årlige sommerudflugt og juletur.
I gruppen modtager vi både elever fra social- og sundhedsassistent-uddannelsen (Lone er vejleder) samt pædagogstuderende i 1. praktikperiode (Marianne og Ulla er vejledere)

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.