Værkstedsgruppen


Værkstedsgruppen

Værkstedsgruppen består af 26 borgere og 4 faste personaler. Borgerne har meget forskellige funktionsniveau både i f.h.t. kommunikation, mobilitet og udviklingstrin.
Værkstedsgruppen er opdelt i to grupper: Værkstedet og Lille Værksted.

Ugeplan

Strukturen i gruppen er bygget op omkring en ugeplan udarbejdet på hver enkelt borger, ud fra dennes pædagogiske handleplan, som bliver samlet i en fælles ugeplan. Ugeplanen sikrer dermed at vi kommer omkring den enkelte borger i ugens løb.  
 
Der anvendes desuden Tegn-Til-Tale, boardmaker og pictogrammer.  

Aktiviteter:

Gruppen varetager diverse værksteds- og serviceopgaver på Dagsværket. Herudover varetager gruppen diverse arbejdsopgaver for lokale virksomheder, herunder monterings og pakkeopgaver, sortering og genanvendelses bearbejdning m.m.
Gruppen tilbyder herudover forskellige kreative og fysiske aktiviteter.
Værkstedet står også for den daglig drift af Dagsværkets kantine herunder indkøb og madlavning 2 gange ugentligt. Borgerne og personalet i kantinen varetager også formiddagskaffe, borddækning, oprydning, opvask m.m.
Dyrehold/udeliv: Fodring og pasning af dyrehold med høns, geder og kanin. Vedligeholdelse af udearealer herunder græsslåning, drivhus og højbede.
Sport og bevægelse: Vi tilbyder diverse sports- og bevægelsesaktiviteter i egen sportssal og udendørs b.la. hockey, basketball, boccia, petanque, trampolin, bevægelses gymnastik/lege, cykelture, løbeklub m.m. Nogle af borgerne går derudover til ridning og håndbold/stævner.
Musik/band: Der tilbydes diverse muligheder for sang og musik på Dagsværket, herunder ”Banditterne”, som er Dagsværkets band. Bandet optræder jævnligt til arrangementer.
 
Ungeaktiv gruppe: Gruppeaktivitet med henblik på at skabe aktiviteter og relationer mellem de unge brugere på Værkstedet. Diverse forløb som ”kend din by”, GPS-løb, kreative forløb m.m.
 
Kreative aktiviteter: Maleri, syning, papir, ler, træ m.m.
Brugerråd: En del af Værkstedets borgere er valgt ind i brugerrådet og er derved med i beslutningsprocesser på Dagsværket.  
 
Værkstedsgruppen vægter at skabe identitet gennem et aktivt arbejdsliv, samt at opbygge et miljø med plads til at udvikle sociale relationer.

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.