Medarbejderoversigt

Søg i medarbejdere

  
Administration
Heines Marker
Afdelingsleder Labyrinten
Lene Kjær
Centerleder
Tlf.: 96631602
Mob.: 21239153
Helle Rønn Laursen
Afdelingsleder
Dagsværket, Rom Skole og STU Lemvig.
Tlf.: 96631640
Mob.: 24246325
Bakkebo
Liselotte Josefsen
Omsorgsmedhjælper
MED-repræsentant
Sundhedsguide
Lykke Nygaard Andersen
Ergoterapeut
Dagsværket
Karina Sørensen
Pædagog
Strukturgruppen
Tlf.: 96631644
Lillian Overby
Pædagog
Værkstedsgruppen
Tlf.: 9663 1645
Lise Lotte Ravnholt
teknisk servicemedarbejder
Poul Erik Kristensen
Pedel på Dagsværket, Rom Skole og STU Lemvig
Tlf.: 23232552
Jesper Andersen
Dagsværket
Pædagog i Værkstedsgruppen
Supervisor
Tlf.: 96631645
Lissi Byskov
Dagsværket
Pædagog i værkstedsgruppen
Vejleder for pæd. stud.
Tlf.: 96631645
Stine Thybo Skovbakke
Dagsværket
Pædagog i værkstedsgruppen
AM repræsentant på Dagsværket og Rom Skole
Tlf.: 96631645
Hanne Sig Weibel
Dagsværket
Pædagog i Værkstedsgruppen
Supervisor
Tlf.: 96631645
Marianne Stausholm
Dagsværket
Pædagog i aktivitetsgruppen
Vejleder for pæd.stud
Tlf.: 96631638
Ulla Nees Simonsen
Dagsværket
Pædagog i aktivitetsgruppen
Tlf.: 96631638
Siliane Rønn Krogshede Nielsen
Dagsværket
Omsorgsmedhjælper i sansegruppen
Tlf.: 96631639
Pernille Kirk Andersen
Dagsværket
Pædagog i sansegruppen
Vejleder for pæd. stud.
Supervisor
Tlf.: 96631639
Lone Nejrup Hummel
Dagsværket
Social- og Sundhedshjælper i Strukturgruppen
Tlf.: 96631643
Søren Nørskov
Dagsværket
Pædagog i strukturgruppen
Tlf.: 96631643
Else Vestergaard Pedersen
Dagsværket
Pædagog i strukturgruppen
Tlf.: 96631643
Susanne Bruun
Dagsværket
Omsorgsmedhjælper, vikar.
Labyrinten afd. ACD
Anita Dalgård
Servicemedarbejder/omsorgsmedhjælper
Bettina Madsen
Pædagog
Supervisor
Tlf.: 96631620
Birthe Damgård
Pædagog
Bodil Byskov
Pædagog
Doris Hove
Omsorgsmedhjælper
Tlf.: 96631608
Dorthe Husted
Pædagog
Tlf.: 96631608
Iben Erlandsen
Social- og sundhedsassistent
TR for FOA
Tlf.: 96631607
Laila B Jensen
Omsorgsmedhjælper
Tina Bolm Povlsen
Pædagog, Labyrinten
Dorthe Snejbjerg
Ergoterapeut
Forflytningsvejleder
Tlf.: 9663 1625
Lokalnr.: 1625
Bodil Pedersen
Sosa
Barselsorlov
Tlf.: 9663 1625
Lokalnr.: 1625
Joan Filsø
Omsorgsmedhjælper
Tlf.: 9663 1625
Lokalnr.: 1625
Lene Kristensen
Pædagog
Tlf.: 9663 1625
Lokalnr.: 1625
Paw Sahl Rasmussen
Omsorgsmedhjælper
Tlf.: 9663 1625
Lokalnr.: 1625
Sally Jensen
Pædagog
Tlf.: 9663 1625
Lokalnr.: 1625
Sanne Præstholm
Sosa
Tlf.: 9663 1625
Lokalnr.: 1625
Labyrinten afd. B
Christina Koldtoft Andersen
Pædagog
Vejleder for pædagogstuderende
Else Varde
Pædagog
Jørgen Sørensen
Pædagog
Vejleder for pædagogstuderende
Lene Jakobsgaard
Pædagog
Supervisor
Tlf.: 96631607
Susan Kongsgaard
Pædagog
Forflytningsvejleder
Tlf.: 96631608
Rom Skole
Lærke Stausholm Holm
Rom Skole
Pædagog i Livsmod
Tlf.: 51364178
Tina Torp
Rom Skole
Pædagog i Livsmod
Tlf.: 96631392
Erik Diget Thomsen
Rom Skole
Omsorgsmedhjælper i Livsmod
Tlf.: 96631392
Jørgen wang Poulsgaard
Rom Skole
Faglærer i Dagtilbuddet
Tlf.: 9663390
Mob.: 29667367
Gitte Vrist
Rom Skole
pædagog i dagtilbuddet
Tlf.: 96631390
Mob.: 29667371
Annie Andreasen
Rom Skole
Omsorgsmedhjælper i dagtilbuddet
Tlf.: 96631390
Henriette Kristensen
Rom Skole
Omsorgsmedhjælper i dagtilbuddet
Tlf.: 96631390
Kalender
4.10.19
Fælles temadag for Dag- og Døgncenter Lemvig
21.11.19
Dagsværket holder julefest
Dagsværket holder julefest for borgerne på Dagsværket.

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.