Dag & Døgncenter Lemvig


Består af:

 
Boenheden Labyrinten, Industrivej 49, 7620 Lemvig
Bostedet Bakkebo, Industrivej 49D, 7620 Lemvig
Østerbo Nord, Skolevænget 3, 7620 Lemvig
Aktivitetshuset Dagsværket, Industrivej 43,  7620 Lemvig
Rom Skole, Rom Skole 12, 7620 Lemvig
 

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.