Østerbo Nord - Hvem er vi


Østerbo Nord

Østerbo Nord er en boenhed for borgere med en erhvervet hjerneskade, også kaldet senhjerneskade. I boenheden bor 9 beboere i alderen 45 til 65 år. De er visiteret til Østerbo Nord efter servicelovens § 83 ( praktisk hjælp ) og § 85 ( socialpædagogisk støtte )

På Østerbo Nord arbejdes neuropædagogisk, idet personalet er sammensat af pædagoger, ergoterapeut, SOSA og SOHJ. Dette giver en bredde i fagligheden der gør at vi kan arbejde bredt ud fra den enkelte beboers ressourcer. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til beboerne. Dette for at sikre bedst mulig mestring så beboernes funktionsniveau vedligeholdes eller om muligt udvikles.

I Østerbo Nord er vi døgnbemandede. Vi arbejder i teams og med kontaktpersonsordning til den enkelte beboer. På den måde sikrer vi, at der bliver arbejdet med indsatsmålene på en flerfaglig måde med beboeren i centrum så den enkeltes livskvalitet er i fokus og den enkelte beboer har et meningsfuldt og værdigt liv.

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.