Livsmod


Livsmod

Livsmod blev oprettet i april 2004, for at man i Lemvig kommune kunne tilbyde personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne et aktivitets og samværstilbud, som var tilrettelagt efter borgerens behov og ønsker.
Pædagogisk arbejdes der ud fra KRAP- tankegangen. Livsmod har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til borgerne. Det er vigtigt at borgerne har en arbejdsidentitet og stolthed af denne hvorigennem der opnåes flere færdigheder og størrere selvtillid. Der arbejdes meget med, at borgerne, med støtte fra personalet, skal få samarbejdet til at fungere, så alle er en del af arbejdsfællesskabet og så alle trives. Herudoer er det vigtigt at den enkelte udfører meningsfyldte arbejdsopgaver.
 
Livsmods vision er, at have et bredt samarbejde, både internet og med andre relevante samarbejdspartnere.
 
Livsmod har et fint værksted, hvor der arbejdes med træ. Vi laver b.la. skærebrætte, fuglehuse, krydderihylder, lysestager, stiger, bakker og meget andet. Se yderligere Produkter fra Livsmod.
Livsmod har også et pakkeri, hvor vi b.la. pakker hobbyartikler og nogle af de ting som bliver produceret i værkstedet. De ting der bliver produceret i Livsmod kan købes i butikken på Rom SKole, samt til Åbent hus.
 
Derudover har Livsmod også ansvaret for drivhuset på Rom Skole. Her arbejdes der med at producere råvarer til vores køkken, efter principperne i "Fra jord til bord". Her sår vi selv frø til b.la. agurker, tomater, squash, peber, chilli og jordbær.
 
Lisvmod fungerer også som pedel på Rom Skole, hvor borgerne har forskellige vedligeholdsopgaver i og udenfor huset.
 
 
 

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.