Labyrinten


Boenheden Labyrinten

På Labyrinten bor der mennesker med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, samt hjerneskader.  Personalet har stor opmærksomhed på, at borgernes funktioner bibeholdes, vedligeholdes og udvikles om muligt. Fokus er, at borgerne har et meningsfyldt og værdigt liv uden unødige gener, og med fokus på den enkeltes livskvalitet.  Borgerne er fra 18 år og har forskelligt funktionsniveau. Fælles for borgerne er, at de ikke er i stand til at bo selvstændigt. De er visiteret til Labyrinten, efter servicelovens § 83(Praktisk hjælp) og §85(Socialpædagogisk støtte). På Labyrinten er der personale døgnet rundt. Vi arbejder i 3 holdsskift med faste nattevagtsteam. 
 
Aktiviteterne og arbejdsopgaverne for den enkelte, er tilrettelagt efter den enkeltes funktionsevne og behov; samt ud fra de opsatte mål for den enkelte borger. Alle borgere har tilknyttet en fast kontaktperson, der sikrer kontinuiteten og strukturen i borgerens hverdag. Kontaktpersonen arbejder målrettet med indsatsmål og har kontakten til pårørende, sagsbehandler og andre samarbejdspartnere.

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.