Frivillig på Rom Skole


Bliv frivillig på Rom Skole

Frivillige på Dagsværket og Rom Skole.      

Dagsværket og Rom Skole er en del af Dag- og Døgncenter Lemvig, som også omfatter Boenheden Labyrinten og Bofællesskabet Bakkebo.

Dagsværket og Rom Skole søger frivillige til at deltage i/ eller stå for forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kan være køkkenaktivitet, gåture, kreative aktiviteter, sports aktiviteter eller musiske aktiviteter mm.

Du bliver fast tilknyttet en gruppe og der vil være uddannet personaler til at rådgive og vejlede dig i forhold til arbejdsopgaverne. Når du er startet som frivillig, gennemgår du et introprogram, og din funktion følges op med en samtale efter 3 måneder.

Dagsværket og Rom Skole har åben i hverdage fra kl. 8.30 til 15.00

Kontakt afdelingsleder Helle Rønn Laursen på 96631640/24246325.

Beskrivelse af borgergruppen på Dagsværket og Rom Skole:

Dagsværket og Rom Skole er aktivitets- og samværstilbud jævnfør SEL § 104 og beskyttet beskæftigelse jævnfør SEL § 103(Kun Dagsværket).

Dagsværket og Rom Skole er en del af Dag- og Døgncenter Lemvig, som også omfatter Boenheden Labyrinten og Bofællesskabet Bakkebo.

Borgerne har alle nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller senhjerneskadede i varierende omfang. Alle borgere har behov for et beskæftigelsestilbud, som indeholder forudsigelighed, genkendelighed, guidning og struktur. Mange har svære kommunikationsproblemer, fysiske og psykiske handicaps, hvorfor de har brug for personalestøtte til ADL funktioner, og for at kunne indgå i aktiviteter og sociale relationer.

 

De overordnede opgaver som frivillig:

Den frivilliges funktion og arbejdsopgaver er præcist defineret nedenunder og vil altid foregå i tæt samarbejde med og under vejledning af det faste personale og en tildelt mentor.

Da man som frivillig ikke er i et ansættelsesforhold på Dag- og Døgncenter Lemvig, er man ikke indbefattet af en arbejdsskadeforsikring. Hvis du kommer til skade eller gør skade på andre, skal dette dækkes af din egen forsikring.

Den frivilliges arbejdsopgaver er at:

 • Tale og LYTTE til borgeren.
 • Socialt samvær – drikke kaffe, være nærværende overfor borgeren.
 • Deltage aktivt i de planlagte aktiviteter, sammen med borgeren.
 • Deltage i gåture med borgeren, sammen med fast personale.
 • Hjælpe borgeren med at være så selvhjulpen som muligt.
 • Den frivillige vil enten blive tilknyttet en af grupperne eller vil deltage i enkelte fælles aktiviteter på tværs af huset.
 • Evt. stå for en kreativ, fysisk eller musisk aktivitet, sammen med personalet.
 • Den frivillige kan, efter aftale, deltage i sociale arrangementer i eller udenfor huset.
 • Det er vigtigt at den frivillige selv giver udtryk for, hvad hun/han gerne vil og kan, således at opgaverne defineres i tæt samarbejde.

Dagsværkets og Rom Skoles aftale med den frivillige:

 • Spørg altid det faste personale, hvis du er i tvivl om noget. Spørg hellere en gang for meget, end en gang for lidt. – der findes ingen dumme spørgsmål.
 • Arbejdet kræver at man er psykisk robust og har overskud til at rumme andre mennesker.
 • Man har tavshedspligt og underskriver en tavshedserklæring.
 • Man skal være fleksibel og samarbejdsvillig, vise respekt, være lyttende og kunne sætte sig i andres situation.
 • Prøvetiden er tre måneder, hvorefter der følges op med en samtale med afdelingsleder og mentor.
 • Vi forventer at man møder op til aftalt tid. Ved sygdom og forsinkelser ringer man til afdelingslederen, så hun kan orientere gruppen.
Hvis den frivillige eller Dagsværket/Rom Skole ønsker at opsige aftalen om at være frivillig, kan aftalen til enhver tid opsiges af begge parter.

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.