Det kreative, kunstneriske og grønne dagtilbud


Det kreative, kunstneriske og grønne dagtilbud.

Visionerne for beskæftigelsestilbudet har siden oprettelsen i 1997 været: kreativitet, kunstnerisk og grønt.
Kreativt og kunstnerisk: Vi arbejder med at skabe produkter til salg i vores butik og til det årlige Åbent hus.Vores vision er, at det færdige produkt skal være af høj kvalitet så det er salgsbart, samtidig med at borgerne føler ejerskab i det de laver. Flere gange årligt har vi gæstelærere inde, som afholder forskellige kreative forløb med borgerne.
Grønt: Vi har et stort udeareal med en dejlig have, som vi selv holder. Der dyrkes grønt i vores højbede, urtehave og drivhus. Dette bliver en del af vores køkken, hvor vi arbejder ud fra devisen: Fra jord til bord". Vi følger årstidernes skiften i forhold til vores råvarer og det er vigtigt for os, at det der dyrkes i haven indgår i den mad der fremstilles i køkkenet.
 
I Dagtilbuddet arbejdes der med, at borgerne udvikler identitet, fysiske og psykiske færdigheder, samt sociale relationer, så størst mulig lisvkvalitet opnåes. Gennem aktiviteter, oplevelser og samvær gives der fleksible individuelle tilbud, som tilgodeser den enkelte borgers behov. Vi vægter medbestemmelse, både i forhold til den enkeltes hverdag og opgaver, samt på gruppeplan hvor vi hver måned afholder borgernes husmøde.
 
Pædagogisk arbejder hele Rom Skole ud fra KRAP-tankegangen. Vi har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til borgerne. det er vigtigt at borgerne har en arbejdsidentitet og at de har en stolthed i denne og herigennem får større selvtillid.  
 

Dagtilbuddet er delt i to grupper- kaldet Rød og Grøn gruppe:

Rød Gruppe:
Rød gruppe arbejder primært i køkkenet og i kunsthåndværk.
Køkkengruppen laver dagligt brød og formiddagskaffe, samt en let frokostanretning, efter principperne i "Fra jord til bord". Målet er at køkkengruppen skal være så selvproducerende som muligt, dvs. bage, sylte, lave marmelade, samt bruge og forarbejde råvarer fra haven.
I kunsthåndværk laves forskellige produkter til salg i butikken og til Åbent hus.
 
Grøn Gruppe:
Grøn gruppe dyrker og passer grøntsager i højbede, vedligeholder blomsterbede, slår græs, står for affaldssortering osv. Det er endvidere grøn gruppe der varetager Rom Skoles rammeværksted. Grøn gruppe laver desuden flot keramik til slag i butikken og til Åbent hus.
 
Grupperne arbejder også på tværs af hinanden, specielt under gæstelærerforløb. Fællesopgaver for de to grupper er huslige gøremål, som rengøring af lokalerne og vasketøj.
fysisk aktivitet, herunder håndbold, boccia og udeaktiviteter er fællesaktiviteter, hvor der også samarbejdes med Livsmod og STU.
  

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.