Dagsværket


Dagsværket

Dagsværket er et beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103 og 104. Dagsværket er normeret til 55 fuldtidspladser fordelt med 6 § 103 pladser, og 49 § 104 pladser. Dagsværket har eksisteret siden 1998 og har til huse i en tidligere konfektionsfabrik, der er ombygget til formålet. Dagsværket er opdelt i 3 forskellige grupper, Sanse- og Aktivitetsgruppen, Strukturgruppen og Værkstedsgruppen.
Kalender
4.10.19
Fælles temadag for Dag- og Døgncenter Lemvig
21.11.19
Dagsværket holder julefest
Dagsværket holder julefest for borgerne på Dagsværket.

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.