Brugerrådet på Dagsværket


Dagsværkets brugerråd

Brugerrådet på Dagsværket består af 7 brugere og 2 personaler. Brugerrådet har to suppleanter, som træder til ved medlemmers fravær.
 
Der afholdes valg til brugerrådet hvert efterår, hvor henholdsvis 3 eller 4 brugere er på valg. Herefter vælges formand og næstformand.
 
Brugerrådet afholder ca. 10 møder årligt, hvortil der udarbejdes dagsorden og referat efter hvert møde. Mange forskellige emner behandles i brugerrådet ex. salg af træningsdragter, arrangementer i huset, indkøb at "større" ting til huset, planlægning af ændringer i udearealer mm.
 
Brugerrådet arrangerer den årlige sommerfest og julefest, hvor brugere og pårørende på Dagsværket inviteres. Der planlægges spisning, boder, salg af drikkevarer og til jul står brugerrådet for salg af dekorationer og lotteri.
 
Brugerrådet planlægger hvert år en brugerrådsudflugt, hvor vi f.eks. besøger et andet beskæftigelsestilbud for at høre, hvordan deres brugerråd arbejder og fortæller om vores brugerrådsarbejde på Dagsværket.
 

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.