Billeder fra Rom Skole


Billeder fra Rom Skole

Værkstedshåndbold i Skjern.

Onsdag d. 18. februar 2015 var Rom Skole i Skjern til værkstedshåndbold.
3 hold leverede flot håndboldspil, hvor det blev til mange spændende kampe. Smilende var store og humøret højt på banen.
På tilskuerpladsen var entuiasmen også stor. Der blev klappet af og heppet på de dygtige spillere.
Dagen blev afsluttet med fælles frokost. Derefter kørte vi hjem til Rom Skole med en sølvmedalje om halsen på det dygtige STU hold.
En rigtig dejlig dag med gode oplevelser.
 
Se flere billeder fra dagen under Billeder fra Værkstedshåndbold 2015.

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.