Bakkebo - Hvem er vi


Bakkebo

Bakkebo er et bofællesskab for 8 unge mennesker, og danner rammerne for et hjemligt miljø, efter servicelovens §85. Bakkebo har en fast struktur som alle støttes i at følge. Der arbejdes med selvstændiggørelsen i botræningsdelen, samt udvikling i at mestre eget liv bedst muligt. Med anerkendende tilgang som KRAP og Gentle teaching arbejdes der bevidst om at bevare og forbedre den enkeltes funktionsniveau ud fra den enkelte beboers behov.

På Bakkebo er der personale som vil vejlede dig i dagens gøremål. Herudover får du tilknyttet en kontaktperson.
Alle som bor på Bakkebo er i beskæftigelse eller under uddannelse.

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.